E.ON - Ny europeisk roamingstandard skal gjøre det lettere for elbilister
EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Ny europeisk roamingstandard skal gjøre det lettere for elbilister

Det skal bli enklere å kjøre elbil gjennom Europa. Derfor går ladeoperatøren E.ON sammen med flere andre europeiske aktører for å utvikle en ny, europeisk standard for roaming. Prosjektet heter evRoaming4U og pågår frem til 2020.

Uppdaterat september 27, 2018

I dag finnes det ingen felles standard eller plattform for roaming mellom ladeoperatører, og de roamingplattformene som eksisterer er dyre å tilby. Dette hemmer roamingen mellom ladeoperatører i Europa og gjør det unødvendig vanskelig for elbilister å lade elbilen i forskjellige land. Men det skal det gjøres noe med.
EvRoaming4u-prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland og går ut på å gjøre roamingtjenestene for elbiler letter tilgjengelig. Man skal benytte seg av den åpne og uavhengige protokollen Open Charge Point Interface (OCPI). Protokollen vil gjøre det lettere for elbilister å finne ladestasjoner og priser for ladning i hele Europa. Målet er å gjøre det mulig for alle elbilister å lade på alle offentlige ladestasjoner i EU. Fra Norden er det energiselskapet E.ON som deltar i prosjektet.
E.ON eier Danmarks største ladenettverk og er i full gang med å utvikle dette nettverket i Norden og resten av Europa. De ser en stor fordel i å delta i prosjektet og skape en åpen plattform for alle tilbydere.
«Vi har ett mål: at det skal bli lettere å være elbilist i Norden og i resten av Europa. Det skjer kun dersom vi konstant utvikler løsninger og teknologi som muliggjør dette. Vi er i gang med å bygge ut en europeisk ladeinfrastruktur, men det krever også en felles innsats på europeisk plan. OCPI-protokollen utgjør en vesentlig forutsetning for å nå et fullverdig marked for ladeinfrastruktur. Elbilister skal kunne reise gjennom Europa i elbil med den nødvendige tilgangen på informasjon, service og oppladning. Det blir ikke bare lettere, men også billigere å kjøre elbil», sier Tore Harritshøj, administrerende direktør i E.ON Danmark og sjef for eMobility forretningen i Norden.
En åpen ladeinfrastruktur
Prosjektet er et av 13 EU-prosjekter som skal fremme elektrisk og grønn mobilitet i Europa. Det går ut på å utvikle regionale og transnasjonale pilotprosjekter som samtidig fyller behovet for et mer integrert europeisk marked for elbilister.
Bransjesjef i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader er begeistret for prosjektet:
«Det er et behov for å akselerere utviklingen av infrastruktur og roamingtjenester til elbilister for at flere skal velge elbil. I Norden har vi et nokså velutviklet ladenettverk men man trenger fortsatt ladekort til de forskjellige tilbyderne. Dette blir også mer komplisert jo lengre syd i Europa man reiser. Utover dette er det begrenset med informasjon om offentlige ladestasjoner, hvor de er plassert og hva det koster å lade. Med en åpen og uavhengig protokoll, som alle tilbyderne lett kan tilby roaming gjennom, blir det mye lettere å reise gjennom Europa med elbil», forklarer Lærke Flader.
Les mer om prosjektet: www.evroaming4.eu
 Fakta om prosjektet

  • evRoaming4U er et EU-støttet prosjekt som inngår som en del av 13 EU-prosjekter med fokus på elektrisk mobilitet
  • Prosjektet er et samarbeid mellom åtte aktører fra Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland
  • I prosjektet deltar E.ON, Region Hovedstaden, Smarlab, Stromnetz Hamburg, Enio, MRA Electrisch, University of Technology Eindhoven og NKL.
  • Ambisjonen er å tilgjengeliggjøre roamingtjenester og skape en åpen og uavhengig roamingprotokoll

For ytterligere informasjon kontakt:
Karen Marie Jensen, Kommunikasjonssjef i E.ON: e-mail: karen.jensen@eon.dk, tlf.nr.: +45 30386181