EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Hva er fordelene med elbil?

Ved kjøp og bruk av elbil er det flere fordeler. Under er de mest nevneverdige:

  • Redusert takst ved bomringer
  • Kjøring i kollektivfelt
  • Gratis parkering på en rekke kommunale gateparkeringsplasser
  • Redusert kostnad ved service og vedlikehold
  • Mulighet for å ha en fulladet bil hjemme til enhver tid ved bruk av ladeboks