EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48
Informasjon om personlig datahåndtering

Håndtering av personopplysninger

Informasjon om personlig datahåndtering

E.ON Norge AS er behandlingsansvarlig for den informasjonen du formidler til oss på eondrive.no eller direkte til oss på annen måte. I denne teksten finner du en kort beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonen. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, som gjør EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR») til norsk lov.
Vi behandler alltid personopplysninger med respekt for personlig integritet. Særlige kategorier (sensitive) av personopplysninger behandles bare hvis det er sterke grunner og om det er juridiske adgang til det.
Vi tar alltid de tekniske og organisatoriske forholdsregler som er mulige for å beskytte personopplysningene som behandles. Vår hensikt med dette er å sikre at dataene ikke blir tapt, ødelagt, manipulert eller blir tilgjengelig for uvedkommende parter. Vi streber etter å opprettholde et så høyt sikkerhetsnivå som mulig i forhold til tekniske mulighetene vi har tilgjengelig.

1. Hva bruker vi personopplysninger til?

1.1 Generelt
Under vil vi oppgi hvilke formål vi bruker personopplysninger til, hvilke personopplysninger som behandles, og hvilken hjemmel (behandlingsgrunnlag) som tillater bruken.

1.2 Administrasjon av kundeforhold
For å tilby deg og levere tjenesten samt sørge for administrasjon og fakturering, samler vi inn navn, adresse, telefonnummer, epost og kredittkortopplysninger.
Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, siden behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

1.3 e-Mobility og ladekort
For e-Mobility og våre ladekort er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, siden behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Personopplysningene kan også brukes til markedsanalyser og statistikk av E.ON, og behandlingsgrunnlaget er da berettigete interesser, jf. GDPR artikkel 6. nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å forbedre produktet ut fra kundeadferd og få oversikt over markedsinteressene.

Når du installerer en ladeboks, vil personopplysninger bli gitt til en av installatørene vi jobber med. Dine personopplysninger lagres mens du har en aktiv ladekonto hos oss. Når du ikke har brukt ladekontoen din på 2 år, blir du slettet fra systemene våre. Dette lagres for å kunne følge opp i garantitiden. Hvis du kontakter oss i forbindelse med garantien, lagres informasjonen i 3 måneder etter at du har vist interesse/kontaktet oss.

1.4 Markedsføring
Hvis personopplysninger benyttes i direktemarkedsføring ved bruk av epostadresse, blir dette oppgitt i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Alle som ikke ønsker at personopplysninger skal brukes i direkte markedsføring, kan varsle oss skriftlig.

Vi benytter ikke direkte markedsføring overfor personer som ikke er interessert i dette. For å sikre dette, kobler vi personopplysninger mot ulike sperreregistre for direkte markedsføring.

Dette har behandlingsgrunnlaget berettigede interesser, se GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har berettigede interesser i å tilby deg nye tjenester som kan medføre mersalg og mer fornøyde kunder.

1.5 Tvister
Dersom det oppstår uenighet og vi må bruke personopplysninger for inkasso eller klageorganer eller domstolsbehandling, vil det forberedende arbeidet være basert på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigede interessen er å få inndrevet det som kunder skyldes oss.

1.6 Bruk av cookies
Vi benytter oss av såkalte cookies når du besøker eondrive.no. Disse informasjonskapslene brukes som verktøy for brukeren, slik at personen lett kan få tilgang til den relevant informasjon og tilpasse sitt besøk til individuelle preferanser. Samtykke gis gjennom nettleserinnstilling og er i samsvar med kravene i ekomloven § 2-7 b. Brukeren kan avvise cookies ved å sette opp nettleseren i henhold til disse preferansene.

Brukeren kan også frivillig sende sin personopplysninger til oss via nettsiden. Vi kan også ha tilgang til personopplysninger vi har fått når noen sender sin informasjon til oss via brev, e-post, telefon, etc. eller ved å motta informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder og lignende.

1.7 Tilleggstjeneste vi tilbyr for varsling
Informasjon om ladning, betaling, forstyrrelser og/eller strømbrudd er en tjeneste vi tilbyr. Hvis du bruker tjenesten, innhenter vi informasjon om din posisjonering via din GPS. Denne informasjonen er nødvendig for å gi deg informasjon om gjeldende forstyrrelser och muligheter til ladning. Så snart vi har mottatt denne informasjonen fra deg, og informasjon om aktuelle forstyrrelser eller strømbrudd i området har blitt formidlet til deg, vil informasjonen vi har fått fra deg bli slettet.

2. Kilder til informasjon

Hvis vi har samlet personopplysninger, for eksempel navn, telefon og e-postadresse for å kommunisere med deg, kan vi ha fått denne informasjonen fra deg eller fra en annen kilde, som for eksempel utleier/huseier eller borettslag. Dataene kan også hentes fra offentlige og private registre. Denne informasjonen bruker vi til å levere nødvendig funksjonalitet i E.ON Drive app og webside og dette kommuniseres med deg, når vi for eksempel bekrefter en flyttemelding eller en betaling vi har mottatt via tekst eller e-post.

3. Overføring av personopplysninger til andre parter

Personlige data kan bli overlevert til andre selskaper innen E.ON eller til samarbeidspartnere. Det kan være for å utføre oppgaver som den involverte brukeren har bedt om. Når slik overlevering forekommer, gir vi klare instruksjoner om hvordan mottaker skal behandle personopplysningene.

Ved overlevering tar vi alltid hensyn til lover og forskrifter som regulerer skillet mellom strømleverandører og selskaper som driver med nettleie. Dette betyr at personopplysninger ikke alltid kan leveres til andre E.ON-selskaper, selv om den berørte personen hadde bedt om det.

Personopplysninger leveres normalt ikke til selskaper i land utenfor EU eller EØS. I så fall sikrer E.ON uansett først at alle juridiske forhold er oppfylt, og vil informere deg om overføringen.

4. Hva er dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg?

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med opplysningsbehandlingen, og du kan klikke deg videre inn på lenkene vi har lagt inn for å lese mer om dem:

• Innsyn i dine personopplysninger
• Retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg
• Rett til å protestere mot behandlingen
• Rett til å kreve begrenset behandling
• Rett til dataportabilitet

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Vi vil da ikke behandle ytterligere personlige data eller oppdatere tidligere mottatt informasjon om deg, hvis samtykke er en forutsetning for behandling av dine personopplysninger.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss via e-post til personvernombudet nevnt i punkt 5. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

5. Lagring og sletting av data

Vi beholder ikke personlige data lenger enn nødvendig. Når personlige data ikke lenger kreves, slettes eller anonymiseres de.
Dette gjelder for eksempel når et spørsmål er besvart eller når et kontraktsforhold og / eller partenes transaksjoner er avsluttet.
I noen tilfeller må data bli lagret i en lengre periode, for eksempel for regnskapsmessige formål. Vi følger da lagringsfristene i bokføringsloven og -forskriften.

6. Personvernombud

Vi har opprettet et personvernombud. Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger fra E.ON og / eller underselskaper av E.ON, kan alltid rettes til vårt personlige personvernombud.

Du finner oss på:
Tlf. 90 72 16 62

kundeservice@eondrive.no

E.ONS adresse er: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Vi vil svare på din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi vil ved tvil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra lovreguleringene.

E.ON Norge er en avdeling av E.ON Danmark, en del av det internasjonale energiselskapet E.ON SE

E.ON Norge AS
Org.nr.: 919 762 799