EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48
Informasjon om personlig datahåndtering

Håndtering av personopplysninger

Informasjon om personlig datahåndtering

E.ON Norge AS er personlig ansvarlige for den informasjonen du formidler til oss på eondrive.no eller direkte til oss på annen måte. I denne teksten finner du en kort beskrivelse av lovgivningen og vår måte å håndtere personopplysninger på.

Vi behandler alltid personlige data med respekt for personlig integritet. Følsomme personopplysninger behandles bare hvis det er særlig sterke grunner og om det er juridiske krav til det. Vi viderefører kun personlige opplysninger til mottakere utenfor E.ON hvis det er klart at de juridiske vilkårene for dette er oppfylt.

Innsamling av personopplysninger

Vi benytter oss av såkalte cookies når du besøker eondrive.no. Disse informasjonskapslene brukes som verktøy for brukeren, slik at personen lett kan få tilgang til den riktige informasjonen og tilpasse sitt besøk til individuelle forespørsler. Brukeren kan avvise cookies ved å sette opp nettleseren i henhold til disse forespørslene.

Brukeren kan også frivillig sende sin personlige informasjon til oss via nettsiden, og vi kan ha tilgang til personlig informasjon vi har fått når noen sender sin informasjon til oss via brev, e-post, telefon, etc. eller ved å motta informasjon fra offentlige poster og lignende.

Samtykke

Hvis du tidligere har gitt ditt samtykke, kan du alltid tilbakekalle dette. Vi vil da ikke behandle ytterligere personlige data eller oppdatere tidligere mottatt informasjon om personen, hvis samtykke er en forutsetning for behandling av dine personlige data.

Markedsføring

I tilfeller der personopplysninger kan benyttes i direkte markedsføring, blir dette oppgitt i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Alle som ikke ønsker at personopplysninger skal brukes i direkte markedsføring, kan varsle oss skriftlig.
Vi utfører ikke direkte markedsføring mot personer som ikke er interessert i dette. For å sikre dette, matcher vi personopplysninger mot ulike sperreregistre for direkte markedsføring.

Tjenester vi tilbyr

Informasjon om forstyrrelser og / eller strømbrudd er en tjeneste vi tilbyr. Hvis du bruker tjenesten, innhenter vi informasjon om din posisjonering via din GPS. Denne informasjonen er nødvendig for å gi deg informasjon om gjeldende forstyrrelser. Så snart vi har mottatt denne informasjonen fra deg, og informasjon om aktuelle forstyrrelser eller strømbrudd i området har blitt formidlet til deg, vil informasjonen vi har fått fra deg bli slettet.

Informasjon til kunden når du sender bekreftelse via SMS og e-post

Hvis vi har samlet din personlige informasjon, for eksempel navn, telefon og e-postadresse for å kommunisere med deg, kan vi ha fått denne informasjonen fra deg eller fra en annen kilde, som for eksempel utleier/huseier eller borettslag. Dataene kan også hentes fra offentlige og private registre. Denne informasjonen bruker vi til å kommunisere med deg, når vi for eksempel bekrefter en flyttemelding eller en betaling vi har mottatt via tekst eller e-post.

Overføring av personopplysninger til andre parter

Personlige data kan bli overlevert til andre selskaper innen E.ON eller til samarbeidspartnere. Det kan være for å utføre oppgaver som den involverte brukeren har bedt om. Når slik overlevering forekommer, gir vi klare instruksjoner om hvordan mottaker skal behandle personopplysningene.
Ved overlevering tar vi alltid hensyn til lover og andre forskrifter som regulerer skillet mellom strømleverandører og selskaper som driver med nettleie. Dette betyr at personopplysninger ikke alltid kan leveres til andre E.ON-selskaper, selv om den berørte personen hadde bedt om det.
Personlige data leveres normalt ikke til selskaper i land utenfor EU eller EØS. I så fall sikrer E.ON uansett først at alle juridiske forhold er oppfylt.

Sikkerhet

Vi tar alltid de tekniske og organisatoriske forholdsregler som er mulige for å beskytte personopplysningene som behandles. Vår hensikt med dette er å sikre at dataene ikke blir tapt, ødelagt, manipulert eller blir tilgjengelig for uvedkommende parter. Vi streber etter å opprettholde et så høyt sikkerhetsnivå som mulig i forhold til tekniske mulighetene vi har tilgjengelig.

Sletting av data

Vi beholder ikke personlige data lenger enn nødvendig. Når personlige data ikke lenger kreves, slettes eller anonymiseres de. Dette gjelder for eksempel når et spørsmål er besvart eller når et kontraktsforhold og / eller partenes transaksjoner er avsluttet. I noen tilfeller må data bli lagret i en lengre periode, for eksempel for regnskapsmessige formål.

Rett til å motta informasjon (Registreringsutdrag) og Rettelse

Hver person har rett til, på forespørsel, å kostnadsfritt motta informasjon om hvilke personopplysninger vi sitter på. Der vi har registrerte personopplysninger vil den berørte personen etter skriftlig forespørsel, motta opplysninger om hvilke personopplysninger som behandles, hvor de er innhentet, med hvilket formål behandlingen utføres og hvem eller hvilke instanser vi har delt opplysningene med. Forespørsler om utdrag fra personregisteret må skje skriftlig og skal undertegnes av den samme personen som forespørselen omhandler. Svaret vil bli sendt til den adressen vi har registrert hos oss.

Enhver person har alltid rett til å be om rettelse, blokkering eller sletting av personlig informasjon som er feil eller behandlet i strid med gjeldende lov.

Personvernombud

Vi har opprettet et personvernombud. Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger fra E.ON og / eller underselskaper av E.ON, kan alltid rettes til vårt personlige personvernombud.
Du finner oss på:

E.ON Norge er en avdeling av E.ON Danmark, en del av det internasjonale energiselskapet E.ON SE

E.ON Norge AS
Org.nr.: 919 762 799