EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Ladestasjon for bedrifter

Oppdatert juni 25, 2021

Ladestasjoner for bedrifter og firmabiler

Det skal være lett for bedrifter og virksomheter å være miljøvennlige. Derfor tilbyr vi ikke bare skreddersydde ladeløsninger for elbiler til bedriften din. Vi tilbyr også å ta hånd om installasjon, service og administrasjon sånn at dere kan fokusere på virksomheten deres. 

E.ON lader elbilene der du jobber

E.ONs elbil-ladere er intelligente softwareenheter, som legger til rette for fleksible oppkoblings- og betalingsløsninger for bedrifter, kommuner og andre aktører. Her finnes det skreddersydde løsninger for lading av elbil på jobb:

  • Lad deres egen bilflåte på ladestasjoner ved bedriften
  • Gi ansatte mulighet til å lade ved bedriften, hjemme eller begge deler
  • Tilby lading til gjester og kunder
  • Gjør ladeplassen åpen for andre og få offentlig tilskudd

Dynamisk lastbalansering lader bilene raskt

Med dynamisk lastbalansering bruker dere strømkapasiteten på best mulig måte. Denne løsninge styres via E.ON sitt bakendsystem der det legges parametere for maksbelastning på en gitt kurs og tilknytettede ladestasjoner.

Dette sikrer at hovedsikringen aldri blir overbelastet og effekt defineres ut i fra hvor mange biler som er koblet til samtidig. Dere velger også selv om det skal være plasser med prioritert lading, om ikke alle parkeringsplassene skal ha lik tilgang på den tilgjengelige strømmen.

Enkel tilkobling for ansatte og gjester

Om dere ønsker at noen ladestasjoner skal være tilgjengelig for gjester og besøkenede kan noen ladestasjoner settes opp som offentlige ladere. Dette gjør det mulig for besøkende å få tilgang til ladeboksene gjennom betaling, enten via eondrive app eller easypark appen.

Ladestasjon med lader koblet til en elbil fra en bedrift

Elbillading på arbeidsplassen

E.ON tilbyr rådgivning til våre partnere og deres kunder på etablering og montering av ladestasjoner og tilhørende løsninger. Vi kan også bistå i anbudsprosesser.

Vi står for etablering og installasjon av ladestasjoner i samarbeid med autorisert installatør. Pris på installasjon kan variere da det er mange forhold å ta hensyn til. Endelig installasjonspris fastsettes på bakgrunn av befaring.

Etter montering er det ingen kostnader for bedriften tilknyttet ladestasjonene. Bedriften betaler for strømforbruket, og E.ON refunderer dette månedlig.

Vi investerer også i fremtiden

Elbileksperten på arbeidsplassen er endelig i Norge. Kunnskapen har vi tilegnet oss på det europeiske elbilmarkedet, hvor vi stadig inngår nye vellykkede avtaler med bedrifter, kommuner og andre offentlige institusjoner om oppføring av hurtigladere.  Vi har en ambisjon om å bli Europas ledende elbiloperatør og setter derfor ut et solid nettverk av ladestasjoner (150-350 kW) spredt over hele Norden og Europa i løpet av de neste tre år.

Vi hjelper deg i gang!

Vi hjelper deg med å kartlegge dine eksakte behov, slik at du bare kjøper det du har bruk for – en skreddersydd løsning til din arbeidsplass.

Fyll gjerne ut hvor mange ladeplasser dere har, hva dere tenker om betalingsløsninger og om ladeplassene vil være innendørs eller utendørs, så tar vi en prat om hva dere ønsker og har behov for.