EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Ladeinfrastruktur og bestilling av elbilladere

Privatpersoner og bilflåter som vurderer elektriske biler – enten helelektriske eller hybridbiler – trenger tilgang til ladestasjoner. For de fleste starter dette med en hjemmelader. Utover dette kan ladestasjoner på arbeidsplasser og offentlige destinasjoner bidra til å styrke markedsaksepten ved å tilby mer fleksible lademuligheter på ofte besøkte steder.

Sånn fungerer det

Hva er ladeinfrastruktur?

En ladeinfrastruktur, eller et ladenettverk for elbiler er et infrastruktursystem av ladestasjoner for å lade opp elbiler.

Ved å bytte ut bilflåter med ladbare biler og sette opp en ladeinfrastruktur, kan bedrifter, kommuner, bilflåter og andre aktører redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning.

Elbilmarkedet og -teknologien er i rask utvikling. Svært mange aktører har et bruksområde som godt kan dekkes av dagens elbiler. Investeringen i ladestasjoner kan også fort betale seg tilbake og bli lønnsomme.

Valg av ladeinfrastruktur

Å ta valget om en ladeinfrastruktur for en bilflåte og å bruke den effektivt vil sikre at operasjonelle krav som ladehastighet og antall kjøretøy som kan bli belastet samtidig på en gitt tid, blir oppfylt.

Det er flere ting en bør tenke på når dere skal velge type ladere og infrastruktur. Her bør man tenke fremtidsrettet på ladekapasitet og tidsbruk.

Kapasitet

Lading av elbil er avhengig av teknologien i kjøretøyet og i ladeinfrastrukturen. For eksempel når ladekapasiteten til kjøretøyet er mindre enn laderen vil kjøretøyet kun lades ved maksimal hastighet tillatt av kjøretøyet. Når ladekapasiteten til kjøretøyet er større enn det av laderen vil bilen kun lade på maksimal hastighet tillatt av laderen. Samtidig vil dynamisk lastbalansering også ta hensyn til den tilgjengelige kapasiteten i bygget eller på eiendommen.

Støtte og tilskudd

Det finnes flere ordninger rundt støtte og bistand for å etablere en ladeinfrastruktur. Blant annet har Enovatilskuddet og flere kommuner sine egne ordninger. Vi hjelper til der det skulle være spørsmål om kravene det stilles til støtten og søknaden.

Antall ladestasjoner

For å kunne si noe om hvor mange ladepunkter og ladestasjoner man bør ha, er det viktig å få avklart:

 • Behov for ladestrøm og løsning
 • Gjennomsnittlig ladetid
 • Antall biler som skal lades samtidig

E.ON Drive hjelper deg med denne kartleggingen fra start, enten om du vet eller ikke vet hvor mange ladestasjoner du skal ha.

Kvinne holder en ladekabel i retning mot en elbil

Planlegge og gjennomføre etableringen av ladepunkter

Å sette opp ladestasjoner kan ta tid, enten det er for en kommune, bedrift eller en annen aktør. Dette kommer an på hvor mye kunnskap en har fra før, hvor lang tid det tar å få intern finansiering, kartlegging og selve leveringen.

Mange prosjekter og utbygginger av ladeinfrastrukturer krever en spesifikasjon i anbudet for hvilke tekniske krav ladepunktene skal ha, om ladeløsningen skal være inne eller ute, og om hvor mye det vil koste.

Ladeløsninger inne

Montering av ladestasjoner på en vegg innendørs vil være den rimeligste løsningen for de fleste.

Ladeløsninger ute

Skal man ha ladestasjonene utendørs vil dette kreven en del mer arbeid og kostnader. Samtidig skal man ta hensyn til værforhold som snø og is i tilegg til strømtilførsel og oppsett av selve ladestasjonene.

Uansett kommer vi til å hjelpe deg med alle stegene i å skissere opp den ladeløsningen som passer deg best.

Ved å velge E.ON har du:

 • Kundesupport 24/7, hele året, hvor du kan kontakte oss på telefon eller mail.
 • Høy oppetid. Alle E.ON-ladere er tilkoblet vårt nordiske inhouse kontrollsenter, som sikrer en høyere oppetid på nettverket samt hurtigere tilkallings- og utbedringstid.
 • Tilrettelegging. Vi tilrettelegger for at dine kunder, besøkende eller ansatte kan lade elbilene sine på E.ONs ladestasjoner, mens vi tar oss av avregning, drift og service.
 • Strømrefusjon og fleksible løsninger. Vi tilbyr ladeløsninger for firmabiler slik at disse kan lades både på arbeidsplassen og hjemme hos den ansatte. Samtidig er det en refusjonsordning der utgifter på strøm tilbakebetales.

Vi hjelper deg med å kartlegge dine eksakte behov, slik at du bare kjøper det du har bruk for.

Installatør som er ferdig med å installere en ladestasjon

Sånn fungerer det

Er du usikker på hvordan en bestilling av ladestasjoner kan se ut? Alle bestillinger er forskjellige og vi er fleksible med hvordan vi jobber, generelt sett er det disse stegene vi følger.

 1. Første kontakt
  Etter mottatt interesse kontakter vi deg for å kartlegge dine behov. Informasjonen vi er opptatt av her er opplysninger som “antall meter fra sikringskap til ønsket plassering for ladeboks”, “beskrivelse av føringsveier” og bilder av ønsket plassering for ladeboksen m.m.
 2. Innledende rådgivning
  Når vi har mottatt informasjon og bilder, sendes dette videre til installatør. Om nødvendig starter vi en innledende rådgivning hvor vi gjør en analyse av dagens situasjon og fremtidige behov. Her avtaler vi også en tid for befaring som passer deg best.
 3. Befaring
  Ved befaringen gjør vi en kontroll av nåværende kapasitet og ser hva som må på plass for den installasjonsløsningen som er anbefalt.
 4. Løsningspresentasjon
  Før noe blir gjort presenterer vi vår anbefalte løsning basert på forholdene og gjør oss enige om denne.
 5. Tilbudspresentasjon
  I tilbudspresentasjonen gir vi et tilbud med pris for maskinvare, installasjon, service og eventuelle opsjoner.
 6. Bestilling
  Etter tilbudspresentasjonen sender vi over en enkel bestillingsprosedyre med digital signering, der en prosjektleder tar over prosessen med å levere løsningen som det er blitt enighet om.
 7. Implementering og installasjon av ladestasjon(er)
  Til slutt tar vi oss av levering og installasjon av laderne. Vi informerer også om ladeinstruks og bruk av ladebrikke.

Trenger du ladestasjoner?

Vi hjelper deg med å kartlegge dine eksakte behov, slik at du bare kjøper det du har bruk for.

Fyll gjerne ut hvor mange ladeplasser dere har, hva dere tenker om betalingsløsninger og om ladeplassene vil være innendørs eller utendørs, så tar vi en prat om hva dere ønsker og har behov for.