EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Refusjonsmodell:

Spørsmål om refusjonsordningen

Spørsmål om refusjonsordningen

Må man kjøpe lader fra E.ON for å få refusjon av ladekostnadene?

Ladestasjonen bestilles via ditt leasingselskap og laderen må være koblet til E.ON sitt baksystem for at vi skal kunne aktivere refusjon. Unntaket er Easee- og Zaptec-ladere, har du en slik fra før kan denne enkelt overføres til E.ON og refusjon kan aktiveres.

Hvordan beregnes refusjonsbeløpet?

E.ON innhenter antall kWh som er brukt for opplading av firmabil og betaler tilbake refusjon for dette.

Kostnaden for strøm fordeles enkelt inn i 3 deler: strømpris, nettleie og avgifter.

Strømprisen er gjennomsnittlig pris for strømregionen laderen er installert i. Dataene hentes direkte fra Nordpool. Prisen oppdateres løpende. E.ON legger på et påslag pr kWh for å kompensere for strømselskapenes påsalg på kWh prisen.

Grunnlaget for refusjonsgrunnlag for nettleie og avgifter hentes direkte fra SSB statistikk 09387. Statistikken oppdateres kvartalsvis. Vi har i tillegg innført en fast kompensasjon for økt nettleie som følge av lading hjemme.

Når utbetales refusjon?

Refusjon utbetales rundt den 10. hver måned, automatisk og direkte til brukerens konto.

Hvor finner jeg informasjon om min ladehistorikk, refusjonsutbetaling og mine registrerte opplysninger?

Dette finner du i vår app, eondrive, eller på Mine Sider på eondrive.no.

Refusjonsmodell

Med E.ONs automatiske refusjonsordning er det enkelt bytte til elektrisk eller plug-in firmabil. Hjemmelading med firmabrikke og refusjon gjør det enkelt å skille mellom lading i jobbsammenheng og lading privat.

Kort fortalt installerer E.ON en ladestasjon hjemme hos medarbeideren, og setter opp en automatisk refusjonskonto med et tilknyttet refusjonskort/firmakort (RFID-kort). Medarbeideren betaler så sin strømregning som normalt, og får refundert kostnader for opplading av firmabilen direkte fra E.ON den 10. hver måned. E.ON viderefakturerer forbruket knyttet til opplading av firmabilen til leasingselskapet eller direkte til bedriften. Dette gjør det svært enkelt for, og sparer arbeidgiver mye jobb og administrasjon.

Har man allerede har en Easee lader installert, kan laderen enkelt overføres til E.ON, og vår refusjonsordning. Ta kontakt med ditt leasingselskap eller E.ON for ytterligere info og bestilling.

Slik fungerer refusjonsordningen:

  1. Medarbeideren betaler for strømmen de bruker til strømselskapet gjennom strømregningen på vanlig måte. Dette inkluderer da også forbruk tilknyttet lading av firmabilen.
  2. Vi registrerer deretter hvor mange kWh som ble brukt på ladeboksen, og betaler tilbake refusjon for dette. Merk at man må benytte refusjonskortet (RFID-kort) for alle oppladinger tilknyttet firmabilen. Det utbetales ikke refusjon for oppladinger som ikke er startet med refusjonskortet.
  3. Vi fakturerer leasingselskapet, arbeidsgiver eller den som skal føre kostnaden på riktig kjøretøy.

Forklaring refusjonsordningen

Kostnaden for strøm fordeles enkelt inn i 3 deler: strømpris, nettleie og avgifter.

  • Strømpris

Strømprisen er gjennomsnittlig pris for strømregionen laderen er installert i. Dataene hentes direkte fra Nordpool. Prisen oppdateres løpende. E.ON legger på et påslag pr kWh for å kompensere for strømselskapenes påsalg på kWh prisen.

Refusjonsmodellen vi bruker for å refundere dine kostnader ved hjemmelading av din firmabil hensyntar at du får utbetalt strømstøtte direkte fra staten. Støtten utbetales direkte på din strømregning for husholdningen, og inkluderer blant annet strømmen du bruker til å lade firmabilen hjemme. E.ON trekker fra strømstøtten fra staten i refusjonsavregningen (se eksempel under).

  • Nettleie og avgifter

Grunnlaget for refusjonsgrunnlag for nettleie og avgifter hentes direkte fra SSB statistikk 09387. Statistikken oppdateres kvartalsvis. Vi har i tillegg innført en fast kompensasjon for økt nettleie som følge av lading hjemme. En hjemmelader har høy belastning på nettet, som vil i de fleste tilfeller gjøre at kapasitetleddet for nettleie blir dyrere. Vi kompenserer derfor et vektet gjennomsnitt (fast sum pr måned) for kostnadsdifferansen mellom trinn 1-3 i nettleiemodellen.

Henning og Trevor som sitter rundt bordet og diskuterer

Eksempel på utregning av refusjon

Her følger et eksempel på utregningsmodellen for refusjonen:

Strømpris1 inkl mva
+ Nettleie og avgifter2
+ Påslag fra E.ON på XX øre per kWh3
– Strømstøtte (90% over 91,25 øre inkl mva)4
= Refusjonssats per kWh
+ Fast kompensasjon for økt fastledd i nettleie5

  1. Strømprisen er gjennomsnittlig pris for strømregionen laderen er installert i. Dataene hentes direkte fra Nordpool. Strømprisene på Nordpool er eksklusiv merverdiavgift og derfor multipliseres prisen med 1,25 og oppdateres løpende. Link til Nordpool.
  2. Nettleien hentes direkte fra SSB statistikk 09387. Statistikken oppdateres kvartalsvis og finnes her: Link til SSB statistikk.
  3. Påslaget på xx øre per kWh skal kompensere for at sluttbrukere ofte har et påslag på spotpris per kWh.
  4. Strømstøtten følger myndighetenes strømstøtte. (Regjeringens strømtiltak) I januar 2024 var denne 90% på strømpris over 91,25 øre inkl mva.
  5. Fra juli 2022 ble det innført et fastledd i nettleien (kapasitetledd). En hjemmelader har høy belastning på nettet, som vil i de fleste tilfeller gjøre at kapasitetleddet for nettleie blir dyrere. Vi kompenserer et vektet gjennomsnitt for trinn 1-3 med et fastbeløp pr.mnd

Nysgjerrig på refusjonsordningen? - Vi hjelper deg i gang

Vi hjelper deg med å kartlegge dine eksakte behov, slik at du bare kjøper det du har bruk for.

Fyll ut skjemaet så tar vi en prat om hva dere ønsker og har behov for.