EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Hvilke betalingsløsninger på ladebokser har dere for bedrifter?

Ja, vi tilbyr ladeløsninger for firmabiler slik at disse kan lades både på arbeidsplassen og hjemme hos den ansatte, mens bedriften eller leasingselskapet er mottaker av strømregningen.

Vi tilrettelegger også for at dine kunder og ansatte kan lade elbilene sine på hurtigladerne fra E.ON, hvor vi tar oss av avregning, drift og service.

Betalingsløsninger

  • E.ON Drive-appen
  • Nettside for engangsbetaling
  • Easypark
  • RFID-kort (støtter også Norsk Elbilsforening sin ladebrikke)
  • ISO 15118 (hvis ladestasjonen støtter dette og integreringen er gjort)

For vanlige ladekunder er det enklest å registrere seg som kunde hos E.ON Drive.
Dette er også en enkel prosess. Etter registrering av et betalingskort kan du starte ladingen direkte.

E.ON Drive appen

Direkte etter registrering kan du laste ned gratis app E.ON Drive som en registrert kunde. Appen viser hele E.ONs, samt partnerens ladenettverk. Lading kan enkelt startes og avsluttes direkte i appen. Du kan se statusen til ladere (gratis / opptatt) i sanntid. Appen kan også lastes ned og benyttes uten å opprette profil, med engangsbetaling med kredittkort.

RFID-kort

Etter registrering som ladekunde, kan man bestille E.ON-RFID-kort som kan brukes til å starte og avslutte ladingen ved å lese kortet mot RFID-leseren direkte på laderen. Kortet og appen er knyttet til samme konto, og betalingen gjøres på samme måte via kundens registrerte betaling / kredittkort.

Betaling via Easypark appen

Vi har mulighet til å integrere vår betalingsløsning med tredjepart og har i dag samarbeid med Easypark. Med Easypark betyr dette at du kan betale for parkering og lading samtidig via Easypark appen.

Elbilforeningens ladebrikke

Medlemmer av Norsk elbilforening kan registrere seg med elbilforeningens RFID-brikke, og benytte denne for tilgang til E.ONs ladenettverk.

Under er eksempler på vår merking av E.ON Drive ladestasjoner

Merkingen beskriver hvordan man starter og stopper lading, samt ulike betalingsalternativer.

Lading av elbil med eayparkBetaling på ladestasjon gjennom ladebrikke og EON Drive appen