EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Kan jeg lade elbilen med en vanlig stikkontakt?

Det kan du gjøre. Men dette tar mye lengre tid, og det er ikke alltid sikker lading. Vi henviser til regler fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) om sikker ladding. E.ONs ladeutstyr lever opp til DSBs krav om sikker oppladding og er forberedt på belastningsbalansering.