EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Utløser min elbil skadelige partikler?

Da elbilen ikke har eksosrør, slipper den ikke ut skadelige luftpartikler men i likhet med øvrige biler oppstår dekkstøv og bremseslitasje hos elbiler også. Elbilen har en indirekte utslipp av partikler, som stammer fra produksjonen av strøm, som bilen lades med.

Spesielt i byene, der luftforurensingen er et stort problem vil elbilen hjelpe til med forurensingsproblemene på sikt, ved at flere og flere velger elbil.