EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48
E.ONs nettsted støtter Internet Explorer versjon 9 eller senere versjoner, den siste versjonen av Mozilla Firefox, Chrome og Safari.

Personvernerklæring

1. Hva er denne erklæringen?

E.ON Norge AS er behandlingsansvarlig for den informasjonen du formidler til oss på eondrive.no eller direkte til oss på annen måte. I denne teksten finner du en kort beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonen. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, som gjør EUs personvernforordning (heretter bare kalt «GDPR») til norsk lov.

Under vil vi gi deg informasjon om vår behandling, som oppfyller vår plikt til å gi informasjon etter GDPR artiklene 13 og 14.

2. Hva bruker vi personopplysninger til?

Under vil vi oppgi hvilke formål vi bruker personopplysninger til, hvilke personopplysninger som behandles, og hvilken hjemmel («behandlingsgrunnlag») som tillater bruken.

 

Hva er formålet med behandlingen? Hvilke opplysninger bruker vi? Hva slags hjemmel har vi for å bruke opplysningene?

 

Administrasjon av kundeforholdTilby deg og levere tjenesten, samt sørge for administrasjon og fakturering Navn, adresse, telefonnummer, epost og Bilmerke / bilmodell GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. 
E-Mobility og våre ladekort Navn, adresse, telefonnummer, epost og Bilmerke / bilmodell GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. 
Markedsanalyser og statistikk for å avdekke hvordan kunder bruker nettsidene, hva som er populære produkter og bruke innsikten til å lage bedre produkter og tjenester. Navn, adresse, telefonnummer, epost og Bilmerke / bilmodell GDPR artikkel 6. nr. 1 bokstav f: Berettigete interesser. De berettigede interesser er å forbedre produktet ut fra kundeadferd og få oversikt over markedsinteressene.
 
Informasjon om forstyrrelser og/eller strømbrudd Navn og GPS-posisjon. GDPR artikel 6 nr. 1 bokstav a: Samtykke. 
Markedsføring
Alle som ikke ønsker at personopplysninger skal brukes i direkte markedsføring, kan varsle oss skriftlig. Vi benytter ikke direkte markedsføring overfor personer som ikke er interessert i dette. For å sikre dette, kobler vi personopplysninger mot ulike sperreregistre for direkte markedsføring.
 
E-post. Vi tilbyr deg produkter og tjenester basert på hva du allerede har avtale med oss om. GDPR artikkel 6. nr. 1 bokstav f: Berettigete interesser. De berettigede interesser er å kunne tilby varer og tjenester, og øke omsetning og få flere kunder. Dette kan også føre til mer fornøyde kunder.
Tvister om avtaleforholdet Dersom det oppstår uenighet og vi må bruke personopplysninger for inkasso eller klageorganer eller domstolsbehandling, vil det forberedende arbeidet være basert på alle personopplysninger som er nødvendig for å inndrive/fastsette kravet. Dette vil være bl.a. kontaktinformasjon og informasjon om avtalen.  GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f: Berettigede interesser. Den berettigede interessen er å få inndrevet det som kunder skyldes oss og forsvare selskapet mot uberettigede krav.
Cookies (informasjonskapsler) for å hente inn informasjon om bruken av nettsiden for å utforme statistikk som kan brukes til å forbedre siden, samt tilby målrettet annonsering.Informasjonskapslene brukes som verktøy for brukeren, slik at personen lett kan få tilgang til den relevant informasjon og tilpasse sitt besøk til individuelle preferanser. Informasjon om bruken av nettsiden: Hva du klikker deg inn på og viser interesse for.Vår cookie-policy kan du lese om ved å klikke deg inn her. Samtykke til cookies gis gjennom nettleserinnstilling og er i samsvar med kravene i ekomloven § 2-7 b. Brukeren kan avvise cookies ved å sette opp nettleseren i henhold til disse preferansene.Ved behandling av personopplysninger, henter vi samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. 

Vi bruker som hovedregel informasjon vi får direkte fra deg, f.eks. når du sender din informasjon til oss via brev, e-post, telefon, etc. Dersom vi ikke får opplysningene direkte fra deg, hentes den ved å hente informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder, som offentlige registre eller tilgjengelig informasjon på nettsider.

3. Overføring av personopplysninger til andre parter

Personopplysninger kan bli overlevert til andre selskaper innen E.ON eller til samarbeidspartnere. Det kan være for å utføre oppgaver som den involverte brukeren har bedt om. Når slik overlevering forekommer, gir vi klare instruksjoner om hvordan mottaker skal behandle personopplysningene og informerer i tråd med kravene i GDPR.

Vi overfører personopplysninger til følgende aktører:

Mottaker eller kategori av mottakere Mottakers beliggenhet Overføringsmekanisme ved overføring ut av EU/EØS 
Microsoft Dynamics Danmark Ikke nødvendig
Moranti Danmark Ikke nødvendig
H1 Norge Ikke nødvendig

Ved overlevering tar vi alltid hensyn til lover og forskrifter som regulerer skillet mellom strømleverandører og selskaper som driver med nettleie. Dette betyr at personopplysninger ikke alltid kan leveres til andre E.ON-selskaper, selv om den berørte personen har bedt om det.
Personopplysninger leveres normalt ikke til selskaper i land utenfor EU eller EØS. I så fall sikrer E.ON uansett først at alle juridiske forhold er oppfylt, og vil informere deg om overføringen.

4. Hva er dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg?

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med opplysningsbehandlingen, og du kan klikke deg videre inn på lenkene vi har lagt inn for å lese mer om dem:

• Innsyn i dine personopplysninger
• Retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg
• Rett til å protestere mot behandlingen
• Rett til å kreve begrenset behandling
• Rett til dataportabilitet

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Den enkleste måten å påberope rettigheter på, er å kontakte oss via e-post til personvernombudet nevnt i punkt 6. Du kan også kontakte oss på annen måte gjennom de nevnte kanalene.

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

5.1 Generelt om lagring
Vi beholder ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Når personopplysninger ikke lenger behøves, slettes eller anonymiseres de.

5.2 Kundeforholdet
Vi beholder kundedata 3 år etter at kundeforholdet er avsluttet, for å kunne håndtere etterfølgende spørsmål og klager eller uriktig fakturering og andre uenigheter knyttet til betaling.
Hvis det oppstår tvist eller øvrig konflikt, beholder vi informasjon inntil konflikten er løst gjennom rettskraftig avgjørelse eller at kravet er foreldet.

5.3 Ladeboks
Når du installerer en ladeboks, vil personopplysninger bli gitt til en av installatørene vi jobber med. Dine personopplysninger lagres mens du har en aktiv ladekonto hos oss. Når du ikke har brukt ladekontoen din på 2 år, blir du slettet fra systemene våre. Dette lagres for å kunne følge opp i garantitiden. Hvis du kontakter oss i forbindelse med garantien, lagres informasjonen i ytterligere 3 måneder etter at du har vist interesse/kontaktet oss.

5.4 Varsling
Informasjon om forstyrrelser og/eller strømbrudd er en tjeneste vi tilbyr. Så snart vi har mottatt denne informasjonen fra deg, og informasjon om aktuelle forstyrrelser eller strømbrudd i området har blitt formidlet til deg, vil informasjonen vi har fått bli slettet.

5.5 Regnskapsføring mv.
I noen tilfeller må data bli lagret i en lengre periode, for eksempel for regnskapsmessige formål. Vi følger da lagringsfristene i bokføringsloven og -forskriften.

6. Kontakt med oss og personvernombud
Vi har opprettet et personvernombud. Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger fra E.ON og/eller underselskaper av E.ON, kan alltid rettes til vårt personvernombud.

Du kan kontakte oss på:
Tlf. 90 72 16 62

Epost: kundeservice@eondrive.no

E.ONS adresse er: E.ON Norge AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen.

Vi vil svare på din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Dersom vi er i tvil om din identitet, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra lovreguleringene.