EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Strømforbruk for elbil gjort lettere med dynamisk lastbalansering

Bruk all tilgjengelig strømkapasitet på en smart og effektiv måte!

Oppdatert
Eons ladestasjoner på rekke i et parkeringshus

Full dynamisk lastbalansering på ladenettverket ditt lar deg lade elbilen raskere med ditt eksisterende system.

Er det du som tilbyr ladestasjoner for andre, kan du være sikker på at kraftkapasiteten brukes smart og ikke kommer til å overbelaste nettverket på eiendommen eller i bygget.

Dynamisk lastbalansering er et produkt som passer med nye energibruksmønstre og optimaliserer for grønt energiforbruk. Brukere av ladestasjoner kan med det automatisk rette seg mot den billigere strømprisen og lade på de grønneste tidspunktene på nettet.

Vi leverer komplette løsninger for dynamisk lastbalansering, rettet mot flere ulike industrier og bransjer, offentlig og privat.

Hva er dynamisk lastbalansering?

Dynamisk lastbalansering og laststyring gjør at energien som ledes til ladepunktene varierer. Den tilgjengelige energien er dynamisk delt mellom ladepunktene og blir en faktor som tas i betraktning ved lasthåndtering.

Om strømforbruket, eksempelvis i et parkeringsannlegg, faller, kan altså flere elbiler lades samtidig eller med større ladekapasitet. Dette betyr at de individuelle ladeoperasjonene optimaliseres og hele omfanget av den tilgjengelige kraftkapasiteten brukes.

Dynamisk lastbalansering analyserer tilgjengelig strømkapasitet basert på energibruken på eiendommen og distribuerer energi til alle aktive ladestasjoner.

Ladestasjon til elbil i et parkeringsanlegg

 

Hvilke fordeler gir det?

Fordelen med dynamisk lastbalansering at den er dynamisk. Forskjellig fra vanlig lastbalansering er at den dynamiske ikke bare tar hensyn til andre ladestasjoner, men også den tilgjengelige kapasiteten i bygget eller på eiendommen.

Dette vil si at man har muligheten til å tilpasse lastbalanseringen ut i fra hva som er hensiktsmessig og at man i mye større grad får utnyttet ledig kapasitet.

Eksempel på lastbalansering mellom ladestasjoner

Har du to ladestasjoner med totalt fire stikkontakter, har du som regel totalt 40 ampere tilgjengelig. De fire kontaktene kan lades med 10 ampere hver dersom fire biler er tilkoblet samtidig. Men hvis bare en bil står til lading, kan en bil få alle 40 ampere.

Vi kan også forhåndsprogrammere hvordan energien skal fordeles, alt for å få så rask lading av elbilene som mulig.

Eksempel på lastbalansering mellom ladestasjoner og bedrift

Har du en virksomhet med produksjonsutstyr eller annet som trenger et spesifikt antall ampere, kan vi sørge for at denne strømmen alltid er tilgjengelig. I dette tilfellet må ladestasjonene forholde seg til mindre tilgjengelig strøm enn maksimalt, fordi produksjonen er viktigere.

Les mer om ladeløsninger for bedirfter og virksomheter.

Høres dette interessant ut?

Vi hjelper deg med å kartlegge dine eksakte behov, slik at du bare kjøper det du har bruk for. Ta kontakt med oss på telefon eller mail, så tar vi en prat om hva dere ønsker og har behov for.