EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Slik setter du opp ladestasjoner for lastebiler

Det er et stort behov for ladestasjoner til tyngre kjøretøy. Dette kan E.ON Drive sette opp for deg og din bedrift.

Oppdatert
En lastebil som kjører i mørket

Stort behov

I hele Europa er det stor aktivitet for å utrede mulighetene for lav eller nullutslippsalternativer for tunge kjøretøy. I Nasjonal Transportplan er det et salgsmål om 35.000 elektriske busser og lastebiler. Dette vil stille store krav til ladeinfrastrukturen i form av ladestasjoner. Det er et viktig satsningsområde for E.ON Drive.

Det er mange fordeler med elektrisk transport:

 • Økte konkurransefordeler – kunder vil ha grønn transport
 • Lettere å rekruttere sjåfører
 • Bedre arbeidsmiljø for sjåførene
 • Miljøvennlig
 • Nye kjøreruter

Disse fordelene er basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere.

En av dem er Oatly som gikk til anskaffelse av flere elektriske lastebiler. Deres erfaringer var svært positiv og konkluderte med at elektrisitet fungerer godt som drivstoff for tungtransport.

Lastebil koblet til ladestasjon
Oatly, et svenskt matfirma, har anskaffet flere nye elektriske lastebiler med E.ON som leverandør av baksystemet for ladestasjoner.

Slik gjør vi det

For å komme i gang med el-lastebiler kreves det et tett samarbeid mellom kunde, sjåfør, ladeoperatør og bilprodusent. Det er gjennom dette samarbeidet vi setter opp ladeinfrastrukturen. Oppgjør, administrasjon og drift tar vi av oss helt selv. På denne måten er dette gjort enkelt for kunden. Utviklingen av el-lastebiler går raskt og infrastruktur for lading blir avgjørende for den videre utviklingen.

Ved valg av type ladere og infrastruktur er det flere ting å være oppmerksom på. Dette er en teknologi i utvikling og derfor er det smart å tenke fremtidsrettet med tanke på ladekapasitet og tidsbruk.

Spesielt i transportbransjen må du hensyn til kjørerutene og ladepunktene for en suksessfull overgang til elektriske kjøretøy. Lastebilene skal helst lade hver gang de står stille som inngår i den pålagte hviletiden. Ideelt sett bør det være en ladestasjon ved hvert lager. Dersom ruten er regional eller lokal, vil en overgang til elektrisk være fullt mulig.

Det å sette opp ladestasjonene kan ta tid, men E.ON Drive hjelper deg med kartleggingen helt fra start, følger deg gjennom prosessen og tar oss av driften når du har kommet i gang. Hos oss har du nemlig kundesupport hele året, døgnet rundt. Siden laderne er tilkoblet vårt nordiske kontrollsenter sikrer det høyere oppetid på nettverket og raskere utbedringstid. Vi hjelper deg å kartlegge dine behov etter hva du trenger.

Sju steg

Slik vil en bestilling av ladestasjoner typisk se ut:

 1. Første kontakt
 2. Innledende rådgivning
 3. Befaring
 4. Løsningspresentasjon
 5. Tilbudspresentasjon
 6. Bestilling
 7. Implementering og installasjon

Etter at vi har mottat din interesse kontakter vi deg for å kartlegge ditt behov. Etter mottakelse av informasjon og bilder, sendes dette videre til installatør. Ved behov gir vi deretter innledende rådgivning som inkluderer analyse av dagens situasjon og fremtidige behov.

På befaring kontrolleres nåværende kapasitet hva som på plass for anbefalt installasjonsløsning. Her blir vi også enige om løsning ved en presentasjon av løsning og  tilbudspresentasjon med pris for maskinvare, installasjon, service og eventuelle opsjoner. Deretter sender vi over en enkel bestillingsprosedyre med digital signering før vi tar oss av levering og installasjon av laderne.

Store fordeler

Det viser seg at elektriske lastebiler fungerer bra når en gjør små justeringer på ruten etter ladepunkter. Det er erfaringen til svenske Erikssons lastebilfirma som samarbeider med E.ON. De mener at overgangen til elektrisk ga dem et konkurransefortrinn og er overbevist om at det er den beste veien å gå.

Trenger du ladestasjoner?

Se også