EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Dette er skattereglene ved lading av firmabil du bør vite om

Vurderer du å skaffe elbil som firmabil til bedriften? Valg av elektrisk kjøretøy gir deg noen fordeler, men fortsatt er det skatteregler du må forholde deg til. Her går vi nærmere inn på disse.

Oppdatert
En ladekabel som settes inn i en elbil

Bruk av bilen

Det finnes mange fordeler med å velge elektrisk kjøretøy som firmabil. Det gjelder ikke bare miljøet, men også økonomi og omdømme. Det er imidlertid noen skatteregler som spiller inn. For skatt på firmabil gjelder to regler:

  • Bilen må være disponibel privat. Det betyr at arbeidstaker har lov til å ta med bilen hjem etter arbeidstid.
  • Bilen må brukes til privat kjøring. Kjøringen mellom hjem og arbeidssted anses også som privat kjøring.

Unntaket er om du bruker arbeidsgivers bil sporadisk. Det er definert som at du maksimalt bruker bilen 10 dager i året og kjører maksimalt 1.000 kilometer i løpet av året.

Med elbil kommer det noen fordeler sammenlignet med bensin eller diesel. Hvis du disponerer elbil, skal nemlig den skattepliktige fordelen beregnes ut fra en redusert listepris. Verdien som legges til grunn ved beskatningen blir 80 % av opprinnelig listepris.

Det innebærer at ansatte skal fordelsbeskattes for et inntektstillegg, mens arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift. Det er dermed ikke noe arbeidsgiver ikke kan dekke skattefritt. Det vil bli skattlagt som lønn for ansatte siden ladestasjon øker verdien på boligen.

Forutsatt at ansatte kan dokumentere at strømutgiftene er knyttet til lading av firmabilen er det utgifter som arbeidsgiver kan dekke skattefritt. Har ansatte derimot privatbil og ikke firmabil, vil disse kostnadene som regel bli regnet som skattepliktig lønn.

Lading på arbeidsplassen

Med ladestasjoner på arbeidsplassen kan du gjøre den lett tilgjengelig for gjester og besøkende ved å sette den opp som offentlige ladere. Våre ladestasjoner styres fullt og helt av oss, mens du som bedrift kan gi ansatte muligheten til å lade der, hjemme eller begge deler. Dette er skattefritt for ansatte så lenge bedriften er eier eller leier fra en tredjepart til disposisjon for ansatte.

En annen mulighet for lading av firmabilen er ved offentlige ladestasjoner. Det kan også gjøres skattefritt å dekke disse kostnadene om det kan dokumenteres.

Skattefradrag

Kostnader knyttet til kjøp, montering og drift av ladestasjon på jobben er kriterier som faller inn under skattefradrag for arbeidsgiver.

  • Fortløpende fradrag på strømkostnader
  • Innkjøp og installasjon av ladestasjon på opptil 20% avskrivning hvert år (saldogruppe d)
  • Kabelfremføring med mer i bygning fra strømkilde til ladestasjon kan avskrives med opptil 4% hvert år (saldogruppe h)
  • Det samme gjelder nedgravde kabler utendørs frem til frittstående ladestasjon, samt fundament til en slik ladestasjon

E.ON tilbyr rådgivning gjennom hele prosessen med etablering og montering av ladestasjoner til bedriften. Etter montering er det ingen kostnader tilknyttet ladestasjonene. Strømforbruket dekkes av bedriften. Dette er noe vi refunderer månedlig.

Vi tilbyr ladeløsninger for firmabiler slik at disse kan lades både på jobb og hjemme, mens bedriften eller leasingselskapet tar seg av strømregningen.

Skal vi sette opp ladestasjoner hos deg? Sammen finner vi dine behov som passer bedriften best. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så setter vi i gang prosessen.

Se også