EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Elbillading i sameier og borettslag gjort enkelt

Elbillading i borettslag og sameier skal være enkelt. Beboere med parkeringsplasser skal ha muligheten til å lade elbilen og styret må ha en god plan for hvordan dette skal gjennomføres. Det trenger ikke å være vanskelig.

Oppdatert
Lade ansatte sine biler på jobben med ladestasjoner for bedrifter

Dette sier reglene

Beboere i borettslag og sameier har rett til å sette opp ladepunkt for elbil. Forutsetningen er at man allerede har parkeringsrett på den aktuelle eiendommen. Fra 2021 ble nemlig reglene endret, slik at regelverket for borettslag og sameier havnet under samme artikkel.

Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. En av disse grunnene kan være kostnader til en allerede svak økonomi eller det er satt i gang prosess med et større felles ladeanlegg.

Loven oppfordrer til fellesløsninger. Det er en god løsning for hele sameiet eller borettslaget å planlegge en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur.

Dette er noe du kan få økonomisk støtte til av Klimatilskuddet. Det kan søkes om støtte til oppgradering eller etablering av ladeinfrastruktur. Tilskuddet er maksimalt 20 % av godkjente investeringskostnader. Her kan E.ON bistå med blant annet grunnlaget for søknaden.

Finn gode løsninger for alle

Det blir stadig flere som skaffer seg elbil. Det gjelder ikke bare byene, men også i distriktene. I 2021 ble det solgt 176.276 nye biler. 64,5 % av nye personbiler var elbiler. Det betyr at behovet for god infrastruktur for å lade er stort. Det kreves gode lademuligheter både på jobb og hjemme.

Det er grunnen til at sameie og borettslag bør sette av penger og ressurser som legger til rette for dette til beboerne. I stedet for å gi tillatelse for opprettelse av ladeløsninger i enkeltsaker, er det smart å gjøre en større utredning om behovet for lading. En god fellesløsning vil gjøre hele prosessen billigere, sikre kontroll for styret og vil totalt sett være den beste løsningen for alle parter. Det vil også øke verdien på boligene, noe som fører til at borettslaget eller sameie blir mer attraktive for både fremtidige og nåværende beboere.

Viktig med godt forarbeid

Det kan være lurt å oppnevne en egen arbeidsgruppe som kan sørge for en god prosess med en bra flyt og fremdrift.

En viktig oppgave for denne gruppen er å kartlegge interessen for ladestasjoner. Her bør det undersøkes hvor mange som kjører elbil i dag og hvem som kan tenke seg å bytte til elbil i løpet av de fem neste årene.

Et annet viktig spørsmål er hvem som skal betale for kostnadene av ladestasjonene. Skal det gå på felleskostnader, parkeringsavgift, eller eventuelt en annen løsning. Ladebrikker med E.ONs betalingsløsning er en mulighet.

Les gjerne mer om hvordan du etablerer ladeløsninger for sameiet eller borettslaget.

Dynamisk strømstyring et godt tilskudd

E.ON bistår som rådgiver i prosessen og tar oss av oppgaver som avregning, drift og service. Våre fremtidsrettede løsninger har høy oppetid og med dynamisk lastbalansering brukes strømkapasiteten på en smart og effektiv måte.

Dynamisk lastbalansering analyserer tilgjengelig strømkapasitet basert på energibruk og distribuerer energi til alle aktive ladestasjoner.

Vil du skape et miljøvennlig borettslag eller sameie?

Med våre skreddersydde ladeløsninger forenkler vi steget mot et mer miljøvennlig sameie og borettslag. Under hele prosessen er E.ON behjelpelige som en rådgiver for styret.

Ønsker du ladeløsninger for borettslaget eller sameiet? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så tar vi en uformell prat om deres ønsker og behov.

Se også