EON_UI_Icon_Letter_48x48 EON_UI_Icon_Smartphone_48x48

Fra diesel til strøm: E.ON Drive sine ladestasjoner lader opp elbusser

Flere busspassasjerer og lokalmiljøer har i 2021 hatt gleden av nye, miljøvennlige elbusser. Disse bussene går på strøm og må lades, den delen tar E.ON seg av og har allerede god erfaring med å lade elbusser i København.

Oppdatert
Elbusser som står til lading

Overgangen fra diesel til strøm kommer lokalmiljøet til gode, ettersom elektriske busser hverken slipper CO2 eller skadelige partikler når de kjører. Innbyggerne kvitter seg med det både røyk og støy på gateplan.

E.ON står nå for opplading av flere elektriske busser, i samarbeid med busselskaper som Umove og Keolis.

Ladeplassene for bussene kan av lynladere på 150 kW hver lade to elbusser samtidig på tre til seks timer. Med de nye ladepunktene er elbussdrift for 66 busser i Storkøbenhavn sikret. Samarbeidene vi har nå tatt del i er en satsing på veien mot å elektrifisere bussene i Skandinavia.

Busssdepoter med rekordrask lading

E.ON, har i danmark, installert fem depoter hvor bussene kan lades – for eksempel i løpet av natten.

Pär Möller, leder av E.ON eMobility Nordic, forteller: ”Keolis lanserer 65 elbusser i normal drift. Dette er virkelig gode nyheter for den grønne omstillingen av transport, og når vi får kollektivtransport over på strøm vil det komme mange til gode. Bussene lades med en effekt på 5.485 MW, noe som er historisk høyt og sikrer en stabil bussdrift”.

Stor CO2 gevinst når transport går over til elektrisitet

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Omlegging av transport til elektrisitet eller biogass står sentralt i denne reduksjonen.

Kollektivtrafikken må bort fra fossilt brensel. Samtidig er pålitelighet helt avgjørende for bussdrift, og der sørger vi for å hjelpe eventuelle samarbeidspartnere med å gjøre overgangen til strøm så enkel som mulig.

Veien videre

Nye ladestasjoner for elbusser kan etableres av E.ON i samarbeid med et energiselskap.
På elbusser med 422 kWh batteri, og lading med CCS2-kabler vil den den installerte effekten ende på hele 5.485 MW.

Er du interessert i å vite mer om våre løsninger for lading og ladeinfrastruktur er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller mail, så tar vi en prat om hva dere ønsker og har behov for.

Se også